Kalenderen opdateres løbende

Januar 2019
 hjortoe

Søndag 6. januar kl.14.00
Jonstrupsamlingen
John Mynderup og Ole B. Kristensen, begge aktive i Værløseegnens Historiske Forening (VHF), vil blandt andet berette om hans opvækst på egnen, som førte til, at han blev læreruddannet på Jonstrup Seminarium. De vil desuden komme ind på hans senere gerning som realskole- og seminarielærer samt om hans forfattervirksomhed. Knud Hjortøs litteratur er stærkt inspireret af de miljøer, han levede i, og afspejler en dyb psykologisk indsigt i den menneskelige natur. Forfatterkollegaen Henrik Pontoppidan kaldte ham for ”en af de vejbrydende i den nyere danske poesi”.

Efter søndagsoplægget er der mulighed for at besøge selve samlingen i seminariets øvelsesskole og bl.a. se den nye temaudstilling om succesforfatteren Rudolf Bruhn, ligeledes uddannet på Jonstrup.

Jonstrupsamlingen ligger Jonstrupvej 288 i bygning E og er åben til kl. 16. Se mere på Jonstrupsamlingen.dk og på jonstrupsamlingensvenner.dk på Facebook.

gadekaershuset

Søndag d. 27. januar kl. 14.00 
Historier på museet fortalt af medlemmer fra Fortællergruppen
Om Gadekærshuset og om husets beboere

Gadekærshuset, der lå på Bymidten, er genopført ved Mosegaarden, og udgravninger af husets gulv fortæller om brande og om livet i huset. Morten Mortensen.

Februar 2019

 boernearbejde

© Ølgod Museum

Søndag 3. februar kl. 14.00
Jonstrupsamlingen

Mød historiker og tidligere arkivar Anette Eklund, fra Aarhus Universitet fortælle om børns vilkår på landet, om børnearbejde og skoleforsømmelser på Pelle Erobrerens tid.
Sted: Jonstrup Seminarium, den gl. Øvelsesskole, Jonstrupvej 288, indgang E, 1. sal, Værløse.

mosegaarden 1 sal 2 240

Søndag d. 17. februar kl. 14.00 
Historier på museet fortalt af medlemmer fra Fortællergruppen
Om nips og snurrepiberier

På 1. sal på Mosegaarden er meget nips, det meste går man lige forbi, men mange ting har en sjov eller spændende historie. Thorvaldsen eller diverse rædsler, såvel som skønne ting bliver præsenteret. For hvad er smukt eller grimt? Dengang gjaldt det jo om at fylde pladsen ud med noget. Det er ikke altid, folk lægger mærke til, hvad dette eller hint er: For eksempel billedet af rationeringsmærker, de fine kunstbroderier, figurerne udskåret af Karl K. Nielsen af moseeg, som han fik fra tørvegravningen under krigen, og meget andet.
Conny Laustsen.

 hjortoe

Onsdag d. 27. februar kl. 19.00 
Forfatteraften: Musik og sang med furesøforfattere.
Knud Hjortø og andre furesøforfattere

Kend din egn - Forfatter- og sangaften ved VHF’s fortællergruppe. Med fokus på Knud Hjortø og hans litteratur i anledning af 150-året for hans fødsel i Kirke Værløse. Lise Bostrup fra Den Danske Sprogkreds causerer om sprogudfordringerne i dag, set i lyset af Knud Hjortøs sproglige virke. Vi mindes Benny Andersen med oplæsning og sange. (Fri entré). Der vil være mulighed for at købe øl/vand.
Sted: Grundtvigsalen, Værløse Kirke, VærløseMarts 2019
 nylogo240

Lørdag den 2. marts 2019 kl. 11.00 - 14.00
Medlemsdag


Medlemsdag med åbent hus – for nye og gamle. Særarrangement for medlemmer, vi tilbyder bl.a. et glas vin, udlevering af hhv. årsskrift og bogen Otto samt mulighed for at købe bøger publiceret af foreningen samt at betale kontingent kontant eller via MobilePay. Hør også mere om projekt Alugod og om Knud Hjortø-året som foreningen medvirker til at fejre. Der bydes velkommen til interesserede nye medlemmer, som tillige kan indmeldes på dagen.
Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, Værløse

 

Søndag 3. marts kl. 14.00
Jonstrupsamlingen


Hør Tom Carlsen fortælle om Jonstrup Seminariums sidste år, her 30 år efter at det nye Jonstrup i 1989 blev fusioneret med Blaagaard, så Jonstrup Statsseminarium blev til skolehistorie.
Sted: Jonstrup Seminarium, den gl. Øvelsesskole, Jonstrupvej 288, indgang E, 1. sal, Værløse.

nylogo240 

Lørdag den 16. marts 2019
Generalforsamling

Generalforsamling og foredrag (se vor hjemmeside, foredragsholder offentliggøres snarest).
Sted: Syvstjerneskolens Festsal, Skovløbervangen 1, Værløse.

 

Onsdag den 20. marts kl. 18.30
Aftenvandring

til området omkring Ryethøj og Sækken som led i Kend din egn tiltagene, tag med til Ryethøj og Sækken - lyt til gode fortællinger undervejs. Vi forsøger her et lysarrangement på nabobronzealderhøjene. Medbring gerne kaffe og andet.
Sted: Mødested Ryethøj (Olav Bechs Alle), vi går forbi Maglehøj, ned mod Sækken, Karpedammen, Sofies brønd og Sækkedamshuset.

mejeriet i forgrunden240

Seminar
Mandag den 25. marts kl. 19.00

Mandag 25. marts kl. 19.00
Kend din egn, seminarrække. Kend din egn, seminarrække om Kirke Værløse omkring år 1900, overblik, før og efter udskiftning, Landskab, Landsby, og gårde, Hjortøgård. Der vil være mulighed for at købe øl/vand (Fri entré)
Sted: Satellitten, Bymidten 46, Værløse

April 2019
den gamle kro240 Seminar
Mandag den 4. april 19.00

Kend din egn, seminarrække. Kend din egn, seminarrække om Kirke Værløse omkring år 1900. Der vil være mulighed for at købe øl/vand (Fri entré)
Sted: Satellitten, Bymidten 46, Værløse

 

Søndag 7. april kl. 14.00
Jonstrupsamlingen

Oplev Torben Erik Hansen, tidligere lærer på Dansk Sløjdlærerskole og ved Vallekilde Højskole 2010-2014, og nu frivillig ved Jonstrupsamlingen og ved Ballerup Museum, fortæller om sløjdundervisningens historie.
Sted: Jonstrup Seminarium, den gl. Øvelsesskole, Jonstrupvej 288, indgang E, 1. sal, Værløse.

krohaven i den gamle kro240

Seminar
Tirsdag den 9. april kl. 19.00

i Satellitten, hvor emnet er om menneskene og markante personer fra byen og området, herunder mennesker på Sandet.

 

Søndag 28. april kl.10.30

Kend din egn - Afsløring af mindesten/-tavle i anledning af 150-året for Knud Hjortøs fødsel. Arrangementet finder sted ved Knud Hjortøs nedbrændte fødegård, Hjortøgård. Arrangør: Arbejdsgruppen Knud Hjortø 150. I fortsættelse af afsløringen afholder Naturstøttepunkt Hjortøgaard Forårets dag med sang, musik og grillet lam. Alle er velkomne.
Sted: Sandet 77, ved indgangen til Flyvestationen.

Maj 2019
 

Søndag 5. maj kl.14.00
Jonstrupsamlingen

Vandretur med Per Lotz fra Værløseegnens Historiske Forening og Signe Holm-Larsen, Jonstrupsamlingen, til Afrodites Øjet og mindestenen fra 1917; der sluttes af i samlingens særudstilling om Rudolf Bruhn, som var blandt initiativtagerne til at rejse mindestenen.
Sted: oplyses senere. Afslutning på Jonstrup Seminarium, gl. Øvelsesskole, Jonstrupvej 288, indg E, 1. sal, Værløse.

 

Mandag 6. maj kl. 18.30
Skovrydning

Kend din egn. Et arrangement i samarbejde med bl.a. Furesø Arkæologigruppe, Naturstyrelsen samt Naturgruppen.
Sted: Nærmere følger

knud hjortoes skolevej240

Seminar og foreningens forårstur
Søndag den 12. maj fra kl. 13.00 - 16.00

Forårstur. Kend din egn, seminarrække- denne gang med vandring, hvor der fortælles om Knud Hjortøs skolevej og hans egne historier fra Årsskriftet i 1969, tillige om steder og bygninger langs vejen. Medbring gerne kaffe og andet.
Sted: Parkering og møde ved Hjortøgård. Kørsel i biler til parkeringspladsen og vandring ad kildebakken til Sandet og mod Nordlejren. Nærmere følger

 

Søndag 26. maj kl. 13-16
Arkæologiens Dag.

Medbring gerne kaffe og andet.
Sted: Nærmere følger

Juni 2019 
 

Søndag 2. juni kl.14.00
Jonstrupsamlingen

Vær på historisk vandretur på hver sin side af kommunegrænsen mellem Ballerup og Furesø i Måløvhøj-bebyggelsen, oprindelig et arbejdsløshedsprojekt i 1930’erne, og Jonstrup; gentages, da der ikke var plads til alle interesserede ved første gennemførelse efteråret 2018. Fra Måløvhøjhusene går turen rundt i området og videre til det gamle Jonstrup seminarium, dets bygningshistorie og livet på seminariet. Turen slutter med et besøg i Jonstrup-samlingen. Vandreturen arrangeres i et samarbejde mellem Ballerup Museum og Jonstrupsamlingen.
Sted: oplyses senere. Afslutning på Jonstrup Seminarium, gl. Øvelsesskole, Jonstrupvej 288, indg.E, 1. sal, Værløse.

 

Onsdag 5. juni kl. 13-16
Grundlovsfest

med sang, tale og musik og ikke mindst grundlovstalen (se vor hjemmeside, navn offentliggøres snarest). Det vil være muligt at købe kaffe med kage, øl, vand og vin.
Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, Værløse

 

Søndag 15. juni


800året for Dannebrog fejres ved Valdemarsstenen ved Furesøen – et arrangement i samarbejde med Farum Lokalhistoriske Forening, Furesø Museer og Naturstyrelsen. Desuden fejres 100året for indvielsen af Kaalundspladsen.
Sted: Nærmere oplysning følger

 

Bestyrelsesmøder 2017/18
Alle afholdes på Mosegaarden, kl. 19.00

Onsdag den 22. november 2017 (Generalforsamling 2018, dagsorden, valg, kontingent mv.), Tirsdag den 13. februar 2018 (Generalforsamlingen 11/3-2018 - sidste opfølgning bl.a. forelæggelse af regnskab for 2017, budget for 2018 samt kontingent 2019), Onsdag den 21. marts 2018 (Medlemsdag evaluering, Konstituering af bestyrelse, udvalg mv.), Onsdag den 30. maj 2018, Onsdag den 22. august 2018 (Generalforsamling 2019: Dato, taler, lokale, dirigent mv., Medlemsdag dato 2019), 5. Onsdag den 24. oktober 2018 (Taler Grundlovsdag 2019, mødeplan 2019, medlemsdag 2019), Onsdag den 28. november 2018 (Generalforsamling 2019, dagsorden, valg,kontingent mv.)..

Arkæologigruppen afholder onsdagsmøder på Mosegaarden