Kalenderen opdateres løbende

Februar 2018

Søndag den 18. februar kl. 10-12
Skovvandring ved Kulhus og Kollekollesletten

Afgang fra Mosegaarden kl. 10 og opsamling på parkeringspladsen ved Kulhus og Frederiksborgvej. Vi ser på Kulhus, går gennem Åsevang og ned til Furesøen og rundt Kollekollesletten og hører om de mange kulturspor.

Marts 2018

Lørdag den 3. marts 2018 kl. 11.00-14.00

Medlemsdagen afholdes for 8. gang, hvor bl.a. bestyrelsen og andre frivillige giver sig tid til snak og hygge med de fremmødte. Som vanligt byder foreningen på nogete lækkert til ganen.

Du kan både betale dit kontingent og tage årsskriftet med hjem. Benyt evt. MobilePay hvis du ikke har rede penge på dig.
Sted: Mosegaarden

morgentur240 Søndag den 11. marts kl. 10-12
Morgentur i skoven

Denne skovvandring går til Nørreskoven. Hovedtemaet er Georg von Langen. Blandt andet ser vi på, hvad der er tilbage af gamle træer fra de første plantninger efter 1864 og ser på de von Langen-plantninger, som Laumann Jørgensen foretog i hans skovridderperiode.

Vi starter ved Mosegården kl. 10 med opsamling ved parkeringspladsen ved Frederiksborgvej og ved Kollekollesletten (Skolekrogshus og det gamle skovløberhus).

Søndag d. 18. marts 2018 kl. 14 
Generalforsamling

Se dagsordenen i Bavnen nummer 1 eller her: https://vaerloesehistorie.dk/images/arkiv/2018/indkaldelse.pdf

Foredrag efter generalforsamlingen søndag 18. marts: Jernalderens trosforestillinger helt op i moderne tid af arkæolog Pernille Pantmann I jernalderen (ca. 500 f.Kr. -700 e.Kr.) var trosforestillingerne meget omfattende og kan være vanskelige for os at forstå i dag. Alligevel er der elementer, som minder meget om nogle elementer i den gamle folketro eller overtro, der eksisterede på landet især helt op i det 20. århundrede – er det en tilfældighed? Foredraget vil have en særlig nordsjællandsk vinkel på emnet, men sætte det i perspektiv med andre fund fra Danmark.

April 2018
ha4

Onsdag den 4. april kl. 19.00 
Kend din egn-seminar

Temaet er en overordnet gennemgang af Hareskovområdet gennem alle tider, hvor skovhistorien og historien i skoven er en væsentlig del.

Se nærmere på: https://vaerloesehistorie.dk/hvad-sker-der/seminar-kend-din-egn.html

Sted: Satellitten, Bymidten 48, 3500 Værløse

nylogo240

Lørdag den 7. april 2018 kl.11 på Mosegaarden
Ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden:
1. Vedtagelse af forslag til nye vedtægter, godkendt på den ordinære generalforsamling den 18. marts 2018.

Læs begrundelsen i Bavnen nr. 1 på side 3

ha3

Tirsdag den 10. april kl. 19.00
Kend din egn-seminar

En detaljeret gennemgang af Hareskovbyshistorie fra anlæggelsen af Slangerupbanen til nu.

https://vaerloesehistorie.dk/hvad-sker-der/seminar-kend-din-egn.html

Sted: Satellitten, Bymidten 48, 3500 Værløse

Mandag den 16. april kl. 19.00
Kend din egn-seminar

Om menneskene og markante personer fra Hareskovområdet.

https://vaerloesehistorie.dk/hvad-sker-der/seminar-kend-din-egn.html

Sted: Satellitten, Bymidten 48, 3500 Værløse

Tirsdag den 24. april
Aftenvandring til Afrodites Øje 

Værløseegnens Historiske Forening arrangerer en aftenvandring tirsdag den 24. april 2018 med start kl. 18.30 til området omkring Afrodites Øje og mindestenen for Jonstrup Seminarium.
Her vil deltagerne få fortællingerne om livet og traditionerne på seminariet. Turen handler om meget andet. Deltagerne kommer også til se Hareskovenes tre ældste egetræer, Grenaderen, Skrædderen og Djævelen, og turen går gennem savværket Vangehus.
Deltagerne skal heller ikke snydes for at se den velbevarede dysse på Madses Bakke, og lige ved siden af på Hængepladsen blev folk i middelalderen hængt, ofte for simple tyverier. De hang der i ugevis til skræk og advarsel for andre, der måske overvejede at stjæle en gris eller fælde et træ.
Vi mødes på Skovlystvej på den parkeringsplads, der dukker op i svinget lige efter Gisselfeld-broen på vejen fra Bryggeriet Skovlyst og ud til Ballerupvej. Den kaldes også for den høje P-plads ved Gisselfeld-engen.

Kom i god tid. Vi går kl. 18.30. Tag gerne lommelygter med. Børn er velkomne. Barnevogne kan ikke anbefales. Varighed: 1,5-2 timer. Turleder er John Mynderup fra Historisk Forenings fortællergruppe.

Maj 2018
skovrydning

Mandag den 7. maj kl. 18.30
Rydning af hulvejene ved Fiskebæk 2018 
 

Sidste år ryddede vi omkring hulvejene i området ved Fiskebæk. Der blev virkelig taget fat, og vi fik atter tyndet godt ud i bevoksningen i området. Men der mangler endnu en del ved Fiskebækhus og mellem Fiskebækdyssen og hulvejene. Rydningen sker i samarbejde med Naturgruppen og Naturstyrelsen Østsjælland, som stiller med mandskab og rydningsmateriel og ikke mindst giver øl og vand. Medbring beskærersakse, save samt arbejdshandsker. Der skal bæres og fjernes meget træ. Alle er velkomne! Furesø Arkæologigruppe
Mødested: på parkeringspladsen ved Fiskebækhus og Frederiksborgvejen.

forårstur

Søndag den 13. maj kl.13.00
Kend din egn-seminar og foreningens Forårstur

Vandring i Hareskovby området, hvor vi besøger de steder, som blev omtalt i forbindelse med de forskellige foredrag, men også om lokalhistorie og erindringer, der ikke blev tid til at fortælle om under seminaret. Foreningens fortællergruppe viser rundt og fortæller om den særlige stemning og identitet, man finder i området. Vi skal høre om det gamle overdrevsområde, Bakkehus, Fægyden og stengærderne, om grundlæggeren af byen, journalist Michael Skandrup, og se eksempler på hans store byggerier. Der fortælles om etableringen af Hareskovbanen og dens videre historie, om Annexgården, Hareskovpavillonen, forfatteren Aksel Sandemose, Hareskov Kirke og Skole, Gasværket, fodboldbanerne, kunstnere, originaler, redaktør Kaj Øgaard og Esther Bentzen, der i en årrække var indehaver af Noahs Ark - en minizoo med over 200 dyr. Deltagerne vil fortrinsvis gå ad Skandrups Alle, Poppel Alle, Lindevej og Gammel Hareskovvej. Vi går i et stille og roligt tempo. Barnevogne er velkomne. Turens varighed ca. 2 timer.
Mødested og tid. Deltagerne mødes kl. 13 på parkeringspladsen over for den gamle skovløberbolig Bakkehus, lige før Fægyden bliver til Gammel Hareskovvej.
Turen er samtidig foreningens forårstur, og alle interesserede er velkomne

 arkodag Arkæologiensdag, tur til Valby Hegn i Nordsjælland Søndag den 27. maj Valby hegn er kendt for mange fortidsminder og kulturspor som storstensgrave, hulveje og højryggede agre. Transport i egne køretøjer fra Mosegaarden.  Reserver dagen. Alle er velkomne! Furesø Arkæologigruppe
 

Bestyrelsesmøder 2017
Alle afholdes på Mosegaarden, kl. 19.00

Onsdag den 22. november 2017 (Generalforsamling 2018, dagsorden, valg, kontingent mv.), Tirsdag den 13. februar 2018 (Generalforsamlingen 11/3-2018 - sidste opfølgning bl.a. forelæggelse af regnskab for 2017, budget for 2018 samt kontingent 2019), Onsdag den 21. marts 2018 (Medlemsdag evaluering, Konstituering af bestyrelse, udvalg mv.), Onsdag den 30. maj 2018, Onsdag den 22. august 2018 (Generalforsamling 2019: Dato, taler, lokale, dirigent mv., Medlemsdag dato 2019), 5. Onsdag den 24. oktober 2018 (Taler Grundlovsdag 2019, mødeplan 2019, medlemsdag 2019), Onsdag den 28. november 2018 (Generalforsamling 2019, dagsorden, valg,kontingent mv.)..

Arkæologigruppen afholder onsdagsmøder på Mosegaarden