Kend din egn-seminar 2017 for alle interesserede

Om Flyvestationens område gennem alle tider, om Landsbyen Bringe, som forsvandt, og om Fuglebækgaard og andre nedlagte gårde fra området.

Værløseegnens Historiske Forening afholder igen i foråret 2017 et seminar med den hensigt at inddrage deltagerne i Furesøegnens spændende historie. Det er fjerde år, foreningen afholder et kend din egn-seminar. Seminaret 2017 er med et nyt program og med nye egnshistoriske emner.

Seminaret er gratis og åbent for alle interesserede. Der tilstræbes omkring 60 deltagere efter ”først til mølle-princippet”. Tilmelding til Niels Bødker Thomsen, telefon: 44 48 18 08 eller send en besked til Niels her. Ved tilmelding oplyses foruden navn og adresse, telefonnummer og meget gerne e-mailadresse.

Program

Torsdag den 23. marts kl. 19 mødes vi i Satellitten i Værløse, hvor temaet er en overordnet gennemgang af Flyvestationens område fra de ældste tider til i dag. Når det gælder oldtiden, er området det mest fundrige sted på vores egn. Her har vi spor fra de første jægere på egnen og fra fiskere og jægere gennem hele den lange jægerstenalder. Egnens første bønder bosatte sig fra bondestenalderes begyndelse i området og byggede dysser og høje. Fra bronzealder og jernalder kender vi vore forfædres gravanlæg, blandt andet jernalderkvinden Alugods rige grav med den kendte Alugodfibel. Og på det sidste har Museum Nordsjælland udgravet i Sydlejren og fundet mange interessante bebyggelsesspor. Områdets militærhistorie fra 1910 vil blive gennemgået. Det er i den periode, landsbyen Bringe og hele områdets gårde blev nedlagt eller forsvandt. Det store overblik ved museumsinspektør Morten Mortensen og Niels Bødker Thomsen. Fra Bringe by. Tegning af Friedrich Sonntag, der var tysk flykommandant på Flyvestationen under besættelsen.


Torsdag den 30. marts kl. 19 ses vi igen i Satellitten til en detaljeret gennemgang af den ældgamle landsby, Bringes historie. Her vil vi fortælle om de nye udgravningsresultater fra området, om Bringes historie og udseende gennem middelalder og i nyere tid frem til landsbyens ødelæggelse. Vi fortæller om Bringes trevangssystem og om Bringes udskiftning i 1779.Vi har mange billeder fra de forsvundne gårde. Ikke mindst har vi flere detaljerede erindringsbeskrivelser fra området. Vi kender således mange mennesker fra landsbyen, der forsvandt. Der er lagt op til en varieret gennemgang ved Historisk Forenings fortællergruppe.

Torsdag den 6. april kl. 19 er det så sidste seminarieaften i Satellitten, og emnet er de nedlagte og forsvundne gårde fra områder udenfor Bringe. Ole B. Kristensen vil fortælle om Fuglebækgaard med udgangspunkt i den nye bog, ” FORLADT af konge, bonde og soldat”. Medlemmer fra foreningens fortællergruppe vil fortælle om Hjortøgård og om værløseforfatteren, Knud Hjortø. Der vil ligeledes blive fortalt om Paradisgårdene, og om gårdejer Einer Olsens erindringer fra hans liv på gården og fra hans skolevej gennem Bringe til Jonstrup. En aften med Historisk Forenings fortællergruppe.

Søndag den 21. maj. Kl. 13 vil der være en vandring i Bringeområdet. Turen er også foreningens forårstur, hvor alle er velkomne. Vi besøger de steder, som blev omtalt i forbindelse med de forskellige foredrag på seminaret, men vi besøger også lokaliteter og kulturspor, der ikke blev tid til at fortælle om. Her er det kultursporenes og bygningernes historie mm. det gælder, og vi får set, hvor historien fandt sted.
Mødestedet er på parkeringspladsen i Jonstrup ved Sydlejrens indgang til Flyvestationens område for enden af Jonstrupvej.